Friday, 22 June 2012

Selawat Hashimi

Lafaz Selawat Hashimi / Bani Hashim


Makna selawat:


'Ya Allah, berikanlah rahmat serta salam kepada keturunan bangsawan Hasyim, yakni Muhammad beserta keluarganya, semoga tetap selamat dan sejahtera.'

Selawat Hashimi